U bent hier:

Indelingscriteria

Nadat de inschrijving voor een trainingsperiode is afgelopen, stelt de Technisch Coördinator met tenminste één lid van de Technische Commissie de trainingsgroepen samen op basis van de volgende criteria:

 • De trainingsgroepen worden ingedeeld op speelsterkte om zo veel mogelijk homogene groepen te creëren. Een speler dient daarom minimaal de speelsterkte te hebben die door de Technische Commissie aan de groep is toegekend.
 • Bij de eerste trainingsperiode is hierbij de actuele rating in combinatie met de speelsterktegrenzen van het afgelopen jaar bepalend, houdt daar dus rekening mee bij je opgave.
 • Vanaf het verenigingsjaar 2022-2023 zal iedereen die actueel 8,9999 of hoger staat in zowel het enkel- als dubbelspel niet langer de garantie hebben om in de 8 groep te trainen. De Technische Commissie zal samen met de trainers bepalen of iemand in de 8 groep mag trainen of niet. Indien besloten wordt dat iemand niet thuishoort in een 8 groep en deze persoon geen 9 groepen als opties heeft opgegeven, zal de opgave van deze persoon als fouttief beschouwd worden.
 • Indien je helpt met het opzetten of afbreken van de blaashallen, garandeer je jezelf van een trainingsplek voor de desbetreffende periode mits je niet een foutieve opgave hebt.

Voorbeeld: Een 7/7-speler, maar ook een 7/8- of 8/7-speler mag zich opgeven voor een 7-groep.

 • Voor een 1e trainingsgroep: Bij het indelen van een 1e trainingsgroep, wordt achtereenvolgens gekeken naar de volgende zaken: Speelsterkte > Tijd van opgave.

In eerste instantie worden de 7/7-spelers eerst geplaatst in een 7-groep.

 • Zijn er teveel 7/7-aanmeldingen voor een 7-groep? Dan wordt er in deze groep aanmeldingen gekeken naar de tijd van opgave.
 • Blijft er plek over nadat alle 7/7-spelers zijn ingedeeld? Dan worden de 7/8- en 8/7-spelers ingedeeld in deze 7-groep, op basis van de tijdstip van opgave.

Voor een 2e trainingsgroep: Indien er na de indeling plekken over blijken te zijn in een trainingsgroep, dan kan de Technische Commissie deze plekken aanvullen met spelers die een tweede keer willen trainen. Hierbij wordt achtereenvolgens gekeken naar de volgende zaken:

Competitie Veracket > Tijd van opgave > Speelsterkte.

Iemand die competitie speelt voor Veracket, krijgt voorrang om 2 keer te trainen boven mensen die geen competitie spelen. Als deze mensen een tweede keer zijn ingedeeld, worden de overige mensen die 2 keer willen trainen ingedeeld op basis van tijdstip van opgave.

 • Vanwege het grote aantal aanmeldingen voor bepaalde groepen is het verplicht bij elke opgave ook een tweede (en eventueel derde) voorkeur op te geven. Wanneer een speler niet twee voorkeuren van zijn/haar eigen speelsterkte opgeeft, kan hem of haar geen plaats worden gegarandeerd.

Voorbeeld: Is je speelsterkte 7/7, en geef je als 1e keuze een 6-groep op, als 2e keuze een 7-groep, en geen 3e keuze 7-groep? Dan kunnen we je geen trainingsplek garanderen.

Indien een trainer vindt dat jij wel in een 6-groep kan trainen en heeft de trainer dit bij de Technische Commissie aangegeven? Dan is deze manier van opgeven wel toegestaan.

Selectietraining

Voor de selectietraining geldt een afwijkende procedure. De volgende regels zijn van toepassing, het streven van de Technische Commissie is hierbij dat de beste spelers van T.C. Veracket in de selectiegroepen trainen:

 • Iedere 3/3-, 4/3- of 3/4-speler heeft recht op minimaal 1 keer selectietraining
 • Spelers die een tweede keer willen trainen worden geplaatst op basis van dezelfde criteria als alle andere groepen; Competitie Veracket > Speelsterkte
 • De volgorde van opgave is voor de indeling van de selectietraining niet van belang.

De Technische Commissie streeft ernaar om een ieder, die zich op correcte wijze heeft opgegeven, minimaal 1 keer te laten trainen.

De Technische Commissie behoudt het recht om op basis van een gedegen motivatie incidenteel van de hier bovenstaande criteria af te wijken.

Sponsoren