Teamcompetitie

Uitleg Teamcompetitie

De teamcompetitie is de jaarlijkse strijd om de felbegeerde titel van “Team of the Year”. De prestigieuze prijs wordt elk jaar uitgereikt tijdens het competitiegala. Om kans te maken op deze schitterende (wissel)beker zijn er elk jaar uitdagingen te voltooien voor alle teams. Nu vinden wij als TC dat een “Team of the Year” niet alleen naast de tennisbaan moet kunnen presteren maar juist ook óp de tennisbaan. Daarom is dit jaar het concept op een aantal punten gewijzigd:
Ieder team heeft een TC-lid als ‘coach’ toegewezen gekregen. Deze coach zal elke week voorafgaand aan de wedstrijd een doelstelling meegeven aan de captain. Deze doelstelling is het aantal te winnen wedstrijden tijdens de ontmoeting. Hierbij wordt rekening gehouden, voor zover mogelijk, met de kracht van zowel het eigen team, als het team van de tegenstander.
Het behalen of overtreffen van de doelstelling telt in totaal voor 50% van alle te behalen punten voor de teamcompetitie. Er zit qua punten geen verschil tussen de doelstelling exact halen of overtreffen. Hoewel je coach uiteraard supertrots is als je zijn doelstelling kunt overtreffen.
Naast de wekelijkse doelstelling zijn er weer punten te halen door opdrachten uit te voeren. Deze hebben net als voorgaande jaren verschillende niveaus: Makkelijk, gemiddeld en moeilijk. Per week is er één opdracht per categorie te halen en elke opdracht kan één keer punten opleveren. De punten die met opdrachten te halen zijn vormen de andere 50% van de te behalen punten voor de team competitie.
De weekelijkse opdrachten kun je onder het kopje "opdrachten" vinden.

Puntentelling

De punten die per week te behalen zijn staan hieronder weergegeven.

Makkelijk

10

Gemiddeld

20

Moeilijk

30

Doelstelling

70

Totaal per week

130

Nu is het zo dat niet alle teams 7 keer spelen. Daarom zijn de punten voor de doelstelling maximaal 6 keer te behalen. Als een team een week niet speelt kunnen zij wel punten halen door opdrachten uit te voeren. Zo kun je dus 6 keer 70 punten halen voor doelstellingen en 7 keer 60 punten voor opdrachten en is de verdeling in totaal 50/50 voor beide.