U bent hier:

Managerspel

Managerspel

Uitleg en reglement managerspel
Iedere deelnemer betaalt 3 euro en wordt daarmee een Veracket manager. Als manager huur je
voor ieder competitieweekend een team van Veracket spelers bij elkaar. Je krijgt hiervoor
wekelijks een variabele hoeveelheid geld. De door jou voor een competitieweekend gehuurde
spelers verdienen punten voor je per wedstrijd die ze winnen. Elke Veracket-competitiespeler is
te huur op de spelersmarkt en zijn of haar huurprijs fluctueert over het seizoen afhankelijk van
zijn of haar prestaties. Het draait uiteindelijk om de totale hoeveelheid punten die de door jou
gehuurde spelers hebben opgeleverd. De zeven competitieweekenden van de manager worden
meegeteld voor de eindstand en er is ook elke week afzonderlijk een prijs te behalen. Good luck
to you!  

I. Team samenstellen

Elk Veracket lid dat 3 euro betaalt wordt een manager in het managerspel. 
Elk competitieweekend heeft de manager de mogelijkheid een nieuw team samen te stellen. 
Een geldig team bestaat uit: 

 1. Zes spelers. 
 2. Maximaal zes spelers per weekend, waarvan één van vrijdag, drie van zaterdag en twee van zondag. 
 3. Maximaal één speler per competitieteam. 
 4. Een maximaal gecombineerde huurprijs van zes keer de gemiddelde prijs van alle spelers. Dit zal elke week bekend worden gemaakt. 

2. Team doorgeven

 1. De manager dient haar team elk competitieweekend voor vrijdag 17:00 uur te hebben gemaild naar toernooientoer@veracket.nl of geappt naar één van de commissieleden.
 2. Als de manager geen geldig team doorgeeft, speelt diegene door met het oude team. Zie echter sectie I, punt 3d. 

3. Wisselen 

 1. De spelers veranderen van waarde, deze waarde wordt doorgemaild voorafgaand aan het competitieweekend. 
 2. Op basis van deze waarden stelt de manager een nieuw team samen dat binnen het budget van die week past. Voor de regels voor de waardeverandering van spelers zie sectie II. 
 3. Er zit geen minimum of maximum aan het aantal spelers dat de manager moet wisselen. 
 4. Als de manager voor een bepaald competitieweekend geen nieuw team mailt (sectie I, punt 2a) zal het meest recente team gebruikt worden. 
 5. In het geval van het vorige punt 3d, en het team zo veel in waarde is gestegen dat het niet meer in het budget past, dan verwijdert de Toernooientoer-commissie spelers uit het betreffende team. Dit zal lukraak gebeuren maar de persoon die het minste waard is waardoor het budget wel past zal worden verwijderd.

II. Waardeverandering spelers 

1. Waardeverandering 

 1. De startwaarde van de spelers wordt aan het begin van het seizoen vastgesteld door de Toernooientoer-commissie.
 2. De startwaarde van een speler is afhankelijk van zijn/haar rating ten opzichte van de gemiddelde rating in de klasse waarin deze zit. 
 3. De waarde van een speler gedurende het seizoen is startwaarde*exp(0,072321*(totaal aantal gewonnen wedstrijden in het seizoen - totaal aantal verloren wedstrijden in het seizoen))) 

2. Publicatie nieuwe waardes

 1. Na ieder weekend zal een Excel bestand doorgestuurd worden naar alle managers met daarin de nieuwe waardes van de spelers en het nieuwe budget. 
 2. De manager moet zijn team samenstellen op basis van deze nieuwe waardes.

III. Punten verdienen

De manager verdient elk competitieweekend het aantal punten dat haar spelers hebben verdiend. 
1. Punten per speler 

 1. Een speler haalt zeven punten per gewonnen competitiewedstrijd 
 2. Een speler haalt drie minpunten per verloren competitiewedstrijd 

2. Uitzonderingen 

 1. Walkovers tellen niet als gewonnen wedstrijden. 
 2. Als een speler in een ander team invalt, dan tellen zijn/haar prestaties in het andere team niet mee. 

3. Punten voor de manager 

 1. De manager krijgt het opgeteld aantal punten dat de spelers in zijn/haar team in een weekend hebben gehaald. 
 2. Dit aantal punten wordt bijgeschreven in de stand. In de stand worden de managers met elkaar vergeleken. 
 3. De stand is toegevoegd als tabblad in het bestand dat voorafgaand aan elk competitieweekend wordt rondgestuurd.

IV. Winnaars en prijzengeld

1. Winnaars 

 1. Elke week is er een prijs te verdienen met het managerspel. Daarnaast is er nog een prijs voor de eindstand.
 2. De manager die de meeste punten haalt in een weekend krijgt de prijs voor die week.
 3. Voor de eindstand geldt het totaal aantal punten behaald in de zeven competitieweekenden voor elke manager. De manager die hiervan het grootste aantal punten heeft behaald, wint het managerspel. 
 4. Bij een gelijke hoeveelheid punten wint de manager die het meeste budget heeft overgehouden. Voor de eindstand wordt het overgehouden budget van elke week bij elkaar opgeteld.
 5. Als in een week twee of meer mensen een opstelling hebben ingestuurd die evenveel budget kost, zal de weekprijs gaan naar de speler die zijn opstelling als eerste heeft ingestuurd. Hierbij geldt het moment dat de opstelling is ontvangen in ons mailaccount.
 6.  Als één van deze spelers in de commissie zit, zal voor die persoon op zijn vroegst de tijd donderdag 23:59 uur gelden, en daarna het moment van insturen.

2. Prijzengeld

 1. Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro. 
 2. Al het inschrijfgeld gaat naar de prijzenpot. 
 3. Er gaat 1/2 van de prijzenpot naar de eindstand en 1/14 naar elke afzonderlijke week.
 4. De prijzen zijn 50%, 30% en 20% van het prijzengeld voor resp. de nummers 1, 2 en 3 van de eindstand. Bij de weekprijzen zijn er geen tweede prijzen, the winner takes it all!

V. Overige

1. Bijnamen 

 1. Voor de luttele prijs van één euro kun je ervoor kiezen met een bijnaam toe te voegenin het managerspelbestand. Deze bijnaam zal terugkomen in alle berichtgeving overhet managerspel. Denk hierbij aan het bestand zelf, Facebook, de site etc. Een voorbeeld hiervan is Tom '2 meter' van der Bijl.
 2. Voor nog een euro extra, kan je ervoor kiezen om je bijnaam anoniem te laten zijn. Dan zou je niet als Tom ‘2 meter’ van der Bijl in het bestand staan, maar dan staat er alleen ‘2 meter’. Op die manier weet je dus niet wie degene is die je in het bestand ziet.
 3. Het geld dat hiermee wordt opgehaald zal direct naar de prijzenpot gaan, dus als je wint, sponsor je je eigen prijs.

2. Uitval spelers 

 1. De commissie streeft ernaar om spelers die voor een langere periode uitgeschakeld zijn en zodoende geen competitie kunnen spelen uit het spel te halen. Managers die deze betreffende spelers in hun team hebben kunnen deze dan vrijblijvend wisselen. 
 2. De commissie garandeert de tijdige terugtrekking van spelers niet. 

3. Fouten 
Als er wedstrijden eventueel fout zijn ingevoerd zal de commissie altijd het behaalde aantal
punten corrigeren. De commissie kan besluiten de waarde van de betreffende speler niet meer te
veranderen. Wel staat hierop uiteraard een bak voor de verantwoordelijke(n) binnen de
commissie.

4. Twijfelgevallen 
In alle gevallen beslist de commissie.