U bent hier:

Dynamische Speelsterkte uitleg

Wat is de Dynamische Speelsterkte?

Jaarlijks wordt in de vorm van de speelsterkte voor alle leden de tennisvaardigheid bepaald. Dit gebeurt op basis van het Dynamische Speelsterkte Systeem (DSS), waarbij daadwerkelijk geleverde prestaties in wedstrijden die onder verantwoording van de KNLTB worden georganiseerd het uitgangspunt zijn

Wat houd het ‘basisresultaat’ in?

Iedereen krijgt bij het begin van het seizoen 6 basisresultaten. Deze corresponderen met de eindejaarsrating van het voorafgaande jaar. 

Voorbeeld:

Jan is categorie 6 in het enkelspel. Zijn eindejaarsrating 2014 is in het enkelspel 6,0287. Zijn basisresultaten aan het begin van het volgende seizoen zijn  dan als volgt:

Enkelspel: 6,0287 + 6,0287 + 6,0287 + 6,0287 + 6,0287 + 6,0287 = 36,1722
Rating: 36,1722 : 6 = 6,0287

Hoe wordt een partijresultaat bepaald?

Zodra er een partij gespeeld is, wordt één van de basisresultaten vervangen door een nieuw resultaat. Als de 6 basisresultaten vervangen zijn door daadwerkelijk gerealiseerde resultaten worden de daaropvolgende resultaten toegevoegd als resultaat 7, 8 etc. Ook het deelgetal zal dan gelijkmatig oplopen. Het speelsterkteresultaat dat in een partij behaald wordt, is in het enkelspel afhankelijk van de actuele rating van de tegenstander. Of dit resultaat behaald wordt in een eerste ronde van een toernooi of in een finale is niet van belang. Op MijnKNLTB is in het menu DSS een simulator gecreëerd waarmee nagerekend kan worden hoe een partijresultaat bepaald wordt. Bovendien is het mogelijk door de stroomschema’s op www.knltb.nl/speelsterkte te volgen het partijresultaat te verklaren.

Voorbeeld:

Stel dat Jan in zijn eerste enkelwedstrijd van het volgende seizoen iemand van tennisrating 6,4030 verslaat (waardoor hij een partijresultaat van 6,4030 – 1 = 5,4030 wint), dan wordt zijn nieuwe actuele rating:

6,0287 + 6,0287 + 6,0287 + 6,0287 + 6,0287 + 5,4030 = 35,5465.
Rating: 35,5465 : 6 = 5,9244

Waarom wordt bij mij geen resultaat toegekend?

Bij winst kan het resultaat nooit slechter zijn dan het basisresultaat dat vervangen wordt en bij verlies kan het resultaat nooit beter zijn dan het basisresultaat dat vervangen wordt. Om die reden wordt er geen resultaat toegekend.

Wordt er bij een resultaatbepaling niet gekeken naar actuele rating?

Het berekenen van het partijresultaat gebeurt op basis van de actuele rating. Zolang een speler nog basisresultaten heeft staan wordt echter gekeken of het resultaat bij winst niet slechter is dan het basisresultaat dat vervangen wordt (waardoor de rating slechter wordt) of dat het resultaat bij verlies niet beter is dan het basisresultaat dat vervangen wordt (waardoor de rating beter wordt). De actuele rating is leidend en er wordt in tweede instantie gekeken naar het basisresultaat om te voorkomen dat winst achteruitgang en verlies vooruitgang oplevert.

Sponsoren