U bent hier:

Dispensatieregeling

Een ieder die lid wil worden van T.C. Veracket is verplicht om in het bezit te zijn van een ACLO-kaart. Echter, hier is een uitzondering op in de vorm van dispensatieverlening. De richtlijnen staan hieronder beschreven. Mocht je aan de hand van onderstaande nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de secretaris via secretaris@veracket.nl.  

Regeling ACLO

Wanneer je geen student meer bent, kun je via de ACLO toch een kaart krijgen, wanneer je voldoet aan één van de volgende criteria: 

  • Oud-studenten in het bezit van een collegekaart van de RUG of de HG van het vorige collegejaar.
  • Studenten die gedurende dit collegejaar gestopt of afgestudeerd zijn en voor de uitschrijvingdatum nog geen ACLO-sportbewijs hebben gekocht, op vertoon van hun in- of uitschrijvingsbewijs van het huidige collegejaar.
  • Studenten aan een andere hogeschool met eigen sportfaciliteiten, in het bezit van een geldige collegekaart van de betreffende instelling. Deze regeling geldt alleen zolang het maximaal tien studenten per instelling bedraagt.
  • De regel voor alumni is dat zij tot drie jaar na het afstuderen het recht hebben om een ACLO-sportbewijs te kopen.

Dispensatieverlening

Wanneer je niet voldoet aan de criteria van de ACLO, kun je via Veracket een dispensatie kaart krijgen. T.C. Veracket verleent een dispensatiekaart, wanneer je voldoet aan de volgende criteria: 

  • Studeren aan een HBO, dan wel universitaire instelling (niet zijnde een thuisstudie) welke volgens het Acloreglement geen recht heeft op een ACLO-kaart. Deze dispensatie kan worden verleend tijdens de duur van de studie mits de student een meerwaarde heeft voor de vereniging, hierbij kan gedacht worden aan speelsterkte en uitzonderlijke inzet voor de vereniging. In alle gevallen beslist het bestuur.

Dispensatie kan tevens worden verleend aan leden van T.C. Veracket welke niet meer studeren, maar wel voldoen aan het volgende criteria: 

  • Het lid heeft een meerwaarde voor de vereniging, hierbij kan gedacht worden aan speelsterkte en uitzonderlijke inzet voor de vereniging. Hierbij is de mening van het bestuur doorslaggevend.

Het aantal dispensatiekaarten dat aan T.C. Veracket wordt verleend, wordt bepaald door de ACLO. Dit aantal kan dus niet door T.C. Veracket worden overschreden. Daarom kan het zijn dat je wel voldoet aan de criteria, maar geen dispensatiekaart krijgt. Dit wordt bepaald door het bestuur.

De deadline voor het aanvragen van dispensatie bij T.C. Veracket is 17-08-2024 om 23:59. Na deze deadline behandelen wij alle aanvragen en communiceren we de uitkomst zo snel mogelijk!

Let wel, een dispensatiekaart is slechts 1 jaar geldig. Hierna dien je opnieuw een aanvraag in te dienen voor het volgende verenigingsjaar. 

Sponsoren