U bent hier:

Aanmeldformulier jaarlijkse loting

LET OP:
Je bent bij een lidmaatschap van T.C. Veracket verplicht in het bezit te zijn van een ACLO-kaart. Ondergetekende machtigt hierbij de studententennisvereniging T.C. Veracket om tot wederopzegging bedragen van zijn / haar onderstaande bank- of girorekening af te schrijven wegens:

Contributie, trainingen, trainingsboetes, clubactiviteiten, ACLO-kaart (indien deze niet door ondergetekende zelf is aangeschaft), ACLO-kaartboetes, competitie, kleding, etc.

Tevens machtigt de ondergetekende de studententennisvereniging T.C. Veracket om zijn / haar gegevens te delen met de ACLO en de KNLTB, voor zover de vereniging dit noodzakelijk acht om haar taak uit te voeren.

Een lidmaatschapsjaar duurt van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende jaar. Om het lidmaatschap per volgend collegejaar op te zeggen, moeten opzeggingen vóór 1 augustus in het bezit zijn van de secretaris van T.C. Veracket. Tussentijds is het altijd mogelijk om het lidmaatschap op te zeggen. Bij opzegging voor 1 november, wordt de helft van de voor dat jaar betaalde contributie terug gestort. Ondergetekende wordt vooraf via de nieuwsbrief van T.C. Veracket op de hoogte gebracht van het moment van afschrijving en om welke afschrijvingen dit gaat. De bedragen zullen alleen afgeschreven worden als ondergetekende gebruik heeft gemaakt van de bovengenoemde activiteiten en/of middelen. Ondergetekende behoudt het recht om tot 30 dagen na de automatische incasso het bedrag terug te laten boeken op zijn / haar rekening. 

Inschrijven voor de loting kan t/m 21 augustus 2022 23:59.

Velden met een * zijn verplicht.

Persoonsgegevens

Zodra je je hebt aangemeld, dien je zo snel mogelijk een pasfoto aan je profiel toe te voegen. Vergeet dit niet, anders is je KNLTB pasje ongeldig.


Financiële gegevensTennis gegevens

Weet je je bondsnummer niet? Deze is te vinden door te zoeken naar je naam op mijnknltb.toernooi.nl

Ben je een beginnende tennisser? Vul dan speelsterkte 9 in. 
Studie gegevens


Overige informatie

Het privacy statement van T.C. Veracket kan je hier downloaden.
Veracket Introductie Periode

De Veracket Introductie Periode (VIP) is een introductieperiode van een aantal weken waarin, speciaal voor jou, activiteiten worden georganiseerd om zo elkaar en de club goed te leren kennen. De VIP begint rond het begin van het studiejaar in september. 


Bevestiging geen robot

Op dit formulier is een beveiliging actief. Los de som op om verder te gaan.


Sponsoren