U bent hier:

Belangrijke informatie tot 19 januari

14/12/2020

English below

Vanavond heeft de minister president opnieuw een 'persconferentie' gegeven. In deze persconferentie zijn helaas strengere maatregelen aangekondigd. In dit bericht vatten wij kort samen wat de nieuwe maatregelen inhouden voor de activiteiten bij T.C. Veracket.

 • Er worden géén tennis gerelateerde activeiten georganiseerd tot minimaal 19 januari:
  • De trainingen worden stilgelegd tot minimaal 19 januari;
  • De tossen worden geannuleerd tot minimaal 19 januari;
  • De WOT tennisdag op 28 december gaat niet door.
 • Activiteiten worden geannuleerd en/of vinden in een alternatieve vorm plaats tot minimaal 19 januari:
  • De Accie activiteit van 16 december gaat door, let hierbij wel op de geldende maatregelen (maximaal 2 gasten);
  • De WOT activiteiten dag op 29 december gaat niet door in de huidige vorm. De WOT'cie kijkt naar een online alternatief (meer informatie volgt later);
  • De Vrouwendag op 9 januari zal online plaatsvinden (meer informatie volgt later);
  • De Heerendag op 16 januari zal online plaatsvinden (meer informatie volgt later).

Verder willen we je er graag aan herinneren dat je je nog kan opgeven voor een commissie én voor de tweede trainingsperiode. Dus lijkt het je leuk om een commissie te doen, of wil je in periode 2 weer trainen? Schrijf je dan snel in!

Het is natuurlijk een heel gek jaar en we proberen ons continu aan te passen naar de geldende maatregelen. We hopen dan ook dat alles zo duidelijk is. Mocht je nog vragen hebben, dan mag je me natuurlijk altijd een mailtje of een appje sturen.

Voor nu willen we je in ieder geval alvast een hele fijne kerst wensen en we hopen je heel snel weer te kunnen zien! 

Met sportieve groet,

Mark van der Veen

Voorzitter T.C. Veracket 2020-2021

 

English

Tonight, the Prime Minister gave another 'press conference'. Unfortunately, stricter measures have been announced. In this message we briefly summarise what the new measures mean for the activities at T.C. Veracket.

 • No tennis related activities will be organised until at least January 19th:
  • The training sessions will be cancelled until at least January 19th;
  • The tosses will be cancelled until at least January 19th;
  • The WOT tennis day on December 28th will not take place.
 • Activities will be cancelled and/or will take place in an alternative form until at least January 19th:
  • The Accie activity on December 16th will take place, please note the applicable measures (maximum 2 guests);
  • The WOT activities day on December 29th will not take place in its current form. The WOT'cie is looking for an online alternative;
  • The Women's Day on January 9th will take place online (more information will follow later);
  • The Heerendag on January 16th will take place online (more information will follow later).

Furthermore we would like to remind you that you can still sign up for a committee and for the second training period. So would you like to join a committee, or do you want to train again in period 2? Then sign up quickly!

Of course it is a crazy year and we are constantly trying to adapt to the current measures. We hope that everything is as clear as possible. If you have any questions, you can always send me an email or an Whatsapp message.

For now we would like to wish you a Merry Christmas and we hope to see you again very soon!

Kind regards,

Mark van der Veen

Chairman T.C. Veracket 2020-2021

Sponsoren