U bent hier:

Aankondiging en informatie EALV & OALV

16/09/2020

Beste Veracketeer,

Dit jaar is er voor gekozen om de eind ALV en de overdrachts ALV te combineren in verband met de Coronacrisis. Deze dubbele ALV vindt plaats op maandag 28 september. We zijn druk bezig om een locatie te vinden waar de ALV, met inachtname van de Coronamaatregelen, kan plaatsvinden. Mocht deze locatie niet gevonden worden, dan kan het zijn dat de ALV online wordt georganiseerd. Een eventuele locatie en het tijdstip zullen later gecommuniceerd worden. De ALV zal waarschijnlijk rond 18:00 aanvangen. 

In verband met het huren van een externe locatie is het waarschijnlijk niet mogelijk om de ALV tot in de late uren te laten duren. Om deze reden is er voor gekozen om het beleid en de overige stukken* op dinsdag 22 september om 12:00 beschikbaar te maken. Vervolgens krijgt een ieder de kans om tot donderdag 24 september 23:59 zijn/haar vragen over het beleid of andere zaken in te sturen via een Google Forms formulier. Dit formulier wordt meegestuurd met het beleid en de rest van de stukken. Het huidige bestuur en het kandidaatsbestuur zullen alle vragen beantwoorden voorafgaand aan de ALV. De vragen, inclusief antwoorden, worden zondag 27 september om 18:00 naar iedereen verstuurd, zodat deze doorgenomen kunnen worden. Tijdens de ALV kunnen eventuele follow-up vragen worden gesteld.

We zijn ons er van bewust dat dit niet de normale gang van zaken is, echter is het in de huidige situatie van belang dat een ieder zijn/haar vragen over het beleid of andere zaken aangaande de vereniging kan stellen. Mede door het feit dat de ALV waarschijnlijk niet tot laat door kan gaan is er voor gekozen om de vragen grotendeels voorafgaand aan de vergadering te beantwoorden. Op deze manier kunnen alle vragen, op een juiste manier, beantwoord worden.

Naast het stellen van vragen is een ALV er natuurlijk ook voor om ideeën met de vereniging te delen. Mocht je iets in willen brengen, dan kan je dit ook van tevoren via het formulier aangeven.

Mocht je interesse hebben om bij de ALV aanwezig te zijn, laat dit dan weten door een mail te sturen aan secretaris@veracket.nl

Concluderend zijn de volgende data van belang:
- 22-09 om 12:00 : Het beleid, de overige stukken* en het vragenformulier worden met een ieder gedeeld;
- 24-09 om 23:59 : De deadline voor het stellen van vragen via het formulier;
- 27-09 om 18:00 : Alle gestelde vragen worden, voorzien van een antwoord, gedeeld met alle leden;
- 28-09 om (nader te bepalen) : De ALV vindt plaats. Eventuele vervolgvragen kunnen hier worden gesteld.

 

Met sportieve groeten,

Bestuur T.C. Veracket 2019-2020

Kandidaatsbestuur T.C. Veracket 2020-2021

 

* De stukken van de SET (Stichting Exploitatie Tennishuis Sportpark Paddepoel) zijn momenteel nog niet klaar. Deze worden zo snel mogelijk nagestuurd. Er wordt getracht deze ook op 22-09 te sturen, echter kan dit iets langer duren. 

Sponsoren