U bent hier:

15 mei lustrumveiling!

24/04/2019

Een lustrum zonder veiling is als schier zonder busschauffers, onmogelijk! Daarom zal op woensdag 15 mei zal na de toss de Lustrum veiling plaatsvinden! Hierbij kan ieder persoon, elk team, iedere (vrienden)groep, commissie etc. zich aanmelden met een object/dienst voor de veiling. Het object of de dienst kan van alles zijn, denk hierbij aan een drie-gangen diner, clinic, taarten bakken, etc.

De helft van de opbrengsten van de veiling wordt gedoneerd aan het goede doel Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit is een goed doel die ervoor zorgt dat jonge kinderen, wiens families niet genoeg geld hebben, de mogelijkheden geeft om toch lid te worden bij een sportvereniging of aan dans, muziek, theater of iets anders creatiefs te doen. Daarnaast gaat de andere helft van het opgehaalde bedrag direct naar het lustrum. Alle bijbehorende kosten zijn voor de persoon/groep zelf.

Bij de veiling zal er een minimale prijs worden gehanteerd per geveild object, zodat het niet voor een te lage prijs wordt weggedaan. Als je iets wil aanbrengen bij de veiling dan kan je je aanmelden via de mail. Hierin moet dan een precieze omschrijving worden gegeven van wat er wordt geveild, voor hoeveel personen en de minimale prijs. In het geval dat er te veel (dezelfde) items worden aangeboden zullen wij een selectie maken. 

De deadline om een item aan te bieden bij de veiling zal dinsdag 7 mei om 18.00 uur zijn. Als je items wil aanbieden, dan kan dit naar lustrum@veracket.nl worden gemaild.

Sponsoren