U bent hier:

Algemene informatie

De volgende commissies zijn er op het moment bij T.C. Veracket: 

De Activiteitencommissie

De Accie is gedurende een jaar verantwoordelijk voor tal van activiteiten binnen Veracket. Deze commissie organiseert activiteiten zoals zaterdagavondtoernooien, de gamecrawl, de Sinterklaasborrel, de recorddagtoss en de Zoenentoss. Naast de traditionele activiteiten is er ruimte voor eigen creatieve inbreng vanuit de commissie. De Accie bestaat uit vijf personen en is het hele jaar actief.

Aanmelden: september - oktober
Tijdsbestek: het hele jaar
Functies: voorzitter, secretaris, penningmeester, en promotie (2x)

De Barcommissie

Het hele jaar door zijn er mensen nodig die van achter de bar een feestje willen maken tijdens activiteiten, tossavonden en competitiedagen. Samen met je mede Barco-leden bepaal jij de muziek en kun je dus je eigen stempel op de avond zetten! De Barco bestaat ongeveer uit 25 personen, die het leuk vinden om te tappen. De indeling van het rooster wordt gemaakt onder het toeziend oog van de Hoofd Barco's, die tevens de Barco-activiteiten organiseren.

Aanmelden: september - oktober
Tijdsbestek: oktober - oktober
Functies: hoofd Barco (2x) en algemeen lid (23x)

De Clubkampioenschappencommissie

Wie nou werkelijk de beste tennisser en tennisster van de vereniging is, wordt tijdens dit toernooi bepaald. Ten minste, in het enkelspel. De dubbels draaien tijdens de Clubkampioenschappen juist om rare combinaties en zo mooi mogelijke rally’s. Afgezien van de vele tenniswedstrijden is ook het gezellige gedeelte naast de baan van belang. Hier wordt voor gezorgd door middel van een themafeest en andere gezellige avonden in het 't Haarhuisje. De ClubCie bestaat uit zes leden.

Aanmelden: december - februari
Tijdsbestek: februari - juni
Functies: voorzitter, penningmeester, wedstrijdleiding+secretaris, wedstrijdleiding en activiteiten (2x)

De CreaCie

De naam zegt het al: de CreaCie creëert dingen. Wanneer een andere commissie een thema heeft bedacht, wordt de CreaCie opgetrommeld om daar het promotiemateriaal voor te maken. Denk hierbij aan het maken van promotiefilmpjes, posters, stickers, logo's en andere dingen die met creativiteit te maken hebben. De CreaCie heeft ook meegewerkt aan het ontwerp van het nieuwe vereningslogo en houdt zich bezig met het bedenken van ideeën voor de website.

Aanmelden: september - oktober
Tijdsbestek: het hele jaar
Functies: voorzitter, vormgeving website, vormgeving huisstijl en promo (2x)

De Galacommissie

De Galacommissie organiseert het jaarlijkse gala van T.C. Veracket. Lijkt het jou leuk om dit evenement te organiseren en iedereen op zijn netst te zien? De Galacommissie is een commissie waarmee jij één van de leukste feestjes kunt organiseren en waar je al je creativiteit in kwijt kunt. De GalaCie bestaat uit vijf leden.

Aanmelden: maart - april
Tijdsbestek: april - november 
Functies: voorzitter, penningmeester en promotie (3x)

De Introductiecommissie

In augustus vindt de introductieweek van Groningen plaats, namelijk de KEI-week. Deze commissie zorgt ervoor dat T.C. Veracket er deze week uitspringt. Je verzorgt de aankleding van de activiteiten en je trekt nieuwe leden aan voor de vereniging. Wanneer de nieuwe leden binnen zijn, verzorgt deze commissie het Oude en Nieuwe Leden Toernooi en het introductieweekend naar Schiermonnikoog. De IntroCie is het gezicht voor de nieuwe leden en in deze leuke commissie kunnen zeven mensen plaatsnemen. 

Aanmelden: december - februari
Tijdsbestek: februari - november
Functies: voorzitter, penningmeester, secretaris + VIP, acquisitie, promotie, activiteiten KEI-week en activiteiten introductieweekend

De JacuzCie

Wanneer de eerste zonnestralen op het tennispark schijnen, komt de JacuzCie met haar leden naar het park om de jacuzzi's op te zetten. Naast dat deze commissie ervoor zorgt dat de jacuzzi's goed onderhouden worden, organiseert ze ook fantastische jacuzzi arrangementen. De JacuzCie zorgt ervoor dat alle Veracketeers lekker kunnen bubbelen en relaxen op het tennispark en is daarmee absoluut een toegevoegde waarde voor de vereniging!

Aanmelden: juli - augustus 
Tijdsbestek: september - september

De Kascommissie

De Kascommissie is het controle- en adviesorgaan van de penningmeester van het bestuur. De Kasco voert de kascontroles uit en voorziet de penningmeester van het bestuur waar nodig van hulp en advies. Deze onmisbare commissie bestaat uit vijf personen. 

Aanmelden: interesse kan kenbaar gemaakt worden door een e-mail met motivatie en CV te sturen naar penningmeester@veracket.nl
Tijdbestek: het hele jaar

De Liftcommissie

Nadat de liftwedstrijd voorbije jaren een groot succes is gebleken, is ook deze commissie niet meer weg te denken binnen Veracket. De LiftCie bestaat uit vijf leden en zorgt ervoor dat er gezocht wordt naar een locatie waar binnen één dag naartoe gelift kan worden. Eenmaal daar aangekomen slapen we met z'n allen in een hostel en bezoeken we de stad. De avontuurlijkste commissie van Veracket!

Aanmelden: september - oktober
Tijdsbestek: oktober - maart
Functies: voorzitter, penningmeester, promotie, activiteiten en logistiek/vervoer

Lustrumcommissie (LustrumCie) 

De Lustrumcommissie wordt maar één keer in de vijf jaar gevormd en daarom is deze commissie zo vet en bijzonder om te doen! Je organiseert alle leuke activiteiten van het lustrum die in het teken staan van het 25 jarige jubileum van Veracket en natuurlijk een hele boel gezelligheid! Daarnaast zijn er een aantal subcommissies die later dit jaar gevormd zullen worden die de LustrumCie zullen ondersteunen, dit zijn de volgende commissies: de LustrumboekCie, de LustrumGalaCie, de LustrumliedCie en de LustrumreisCie. Het vorige lustrum heeft in oktober 2019 plaatsgevonden en het volgende lustrum wordt in oktober 2024 georganiseerd. Ervaring is bij deze commissie ontzettend belangrijk. 

Aanmelden: Februari - April
Functies: voorzitter, penningmeester, acquisitie, promotie, activiteiten (3x)

De Open Toernooi Commissie

Elk jaar houdt Veracket eind augustus haar Open 3 t/m 8 Toernooi, een toernooi waar tennissers uit heel Nederland op af komen. In 2018 werd hier een nationaal ranglijsttoernooi aan toegevoegd. De OTcie organiseert dit toernooi. Naast het sportieve gedeelte zorgt de OTcie ook voor het dagelijkse middag- en avondprogramma. De commissie bestaat uit acht personen.

Aanmelden: december - februari
Tijdsbestek: februari - september
Functies: voorzitter, penningmeester, hoofd wedstrijdleiding, wedstrijdleiding+secretaris, wedstrijdleiding+acquisitie, NRT-wedstrijdleiding en activiteiten (2x)

De Raad van Advies

De RvA is een commissie die vooral op de achtergrond haar werk doet, maar zeker niet onbelangrijk is. De grootste taak van de commissieleden is het bestuur van advies voorzien. De RvA bestaat uit oud-bestuursleden en is onmisbaar voor zo'n grote vereniging als T.C. Veracket.

Aanmelden: zelf aanmelden is niet mogelijk.
Tijdsbestek: het hele jaar

De Redactie

Deze commissie van creatievelingen is de drijvende kracht achter de Verackijker, het digitale blog/clubblad dat op de website te vinden is. Hierdoor blijft de Verackijker het hele jaar door recent. Daarnaast maakt de Redactie tijdens activiteiten foto’s en zet ze deze achteraf op de website. De Redactie bestaat uit vijf of zes personen en is het hele jaar actief. Een deel van de Redactie is aanwezig bij alle activiteiten. Het is dus wel handig om hier rekening mee te houden in jouw agenda.

Aanmelden: september - oktober
Tijdsbestek: het hele jaar
Functies: voorzitter en algemeen lid (4x)

De Sponsorcommissie

Zoals elke vereniging kunnen wij sponsoren goed gebruiken om alles betaalbaar te houden voor onze leden. Hiermee is deze commissie één van de belangrijkste commissies binnen Veracket. De Spoco doet dan ook goed zijn best om sponsoren binnen te halen en natuurlijk te behouden. Ook begeleiden ze de belangrijkste commissies binnen Veracket met hun zoektocht naar sponsoren. De commissie bestaat uit vier of vijf personen. Heb je ideeën of weet je iemand die Veracket wil sponsoren? Neem dan contact op met de Coördinator Externe Betrekkingen via iecoordinator@veracket.nl.

Aanmelden: september - oktober
Tijdsbestek: het hele jaar
Functies: algemeen lid (4x)

De Technische Commissie

De TC is het brein achter de training indeling en de competitie samenstelling. Daarnaast organiseren zij ook de competitie activiteit en de Sparringsdag voorafgaand aan de voorjaarscompetitie. Net voor de half jaarlijkse instroom zijn zij ook bezig om een mooie clinic neer te zetten voor de niveau's 6 t/m 9. De TC bestaat voornamelijk ook oud besuursleden van de functie Technisch Coördinator aangevuld met verenigingstrainers en mensen met veel verstand van tenniszaken. De Technisch Coördinator van het bestuur vervult de rol van voorzitter in deze commissie.

Aanmelden: interesse kan kenbaar gemaakt worden door een e-mail met motivatie en CV te sturen naar tc@veracket.nl
Tijdsbestek: september - juli
Functies: algemeen lid

De Toernooientoercommissie

Deze sportieve en technische commissie houdt gedurende het jaar de tennisprestaties van alle Veracketeers bij. Dit doen ze door middel van het geliefde managersspel, de laddercompetitie en het toernooientoerklassement. Daarnaast organiseert deze commissie de interne zondag competitie en het Zaterdagavondtoernooi. De TTcie bestaat uit vier of vijf leden en is gedurende het hele jaar actief. 

Aanmelden: september - oktober
Tijdsbestek: oktober - oktober
Functies: voorzitter, penningmeester en algemeen lid (2x)

De Vertracketeerscommissie

Mensen die geen lid meer zijn van T.C. Veracket, maar wel op de hoogte willen blijven van alles wat binnen de vereniging gebeurt, kunnen zich opgeven als Vertracketeer. De VertracketeersCie zorgt ervoor dat Vertracketeers op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de vereniging en zorgt ervoor dat de Vertracketeers worden uitgenodigd op bepaalde activiteiten. Daarnaast organiseert deze commissie elk jaar een activiteit speciaal voor de Vertracketeers. De VertracketeersCie bestaat elk jaar uit de huidige secretaris van het bestuur en tevens een oud-secretaris van het bestuur. 

Aanmelden: zelf aanmelden is niet mogelijk. 
Tijdbestek: het hele jaar. 

De Winter Open Toernooi Commissie

Het laatste toernooi van het kalenderjaar vindt plaats in onze eigen vertrouwde blaashallen en bestaat uit vier dagen vol tennis, activiteiten en feestjes. In deze vier dagen tussen kerst en oud & nieuw kun je al je creativiteit en enthousiasme laten zien en alle Veracketeers en externen de kerstvakantie van hun leven laten meemaken! De WOTcie bestaat uit zeven personen.

Aanmelden: juli - augustus
Tijdsbestek: augustus - december
Functies: voorzitter, penningmeester, hoofd wedstrijdleiding, wedstrijdleiding (2x) en activiteiten (2x)

De Wintersportcommissie

De WiCo zorgt voor de organisatie en een goed verloop van de Veracket wintersport. Deze reis vindt plaats samen met onze zusterverenigingen uit Amsterdam en Eindhoven. Taken zijn het uitzoeken van een bestemming, reserveren en tijdens het verblijf als aanspreekpunt fungeren. Je werkt samen met commissieleden van Chip & Charge (Amsterdam) en Fellenoord (Eindhoven) om een fantastische week neer te zetten voor de gezamenlijke skireis! De commissie bestaat uit twee leden van Veracket (en twee van Chip & Charge en Fellenoord).

Aanmelden: september
Tijdsbestek: oktober - maart
Functies: promotie en activiteiten

Sponsoren